Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
 
Wprowadzony Uchwałą Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice:
 
PDFXIII/97/2011
Załącznik nr 1 do Uchwały: PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
Załącznik nr 2 do Uchwały: PDFRysunek studium określający kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
Załącznik nr 3 do Uchwały: PDFRysunek studium określający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice 

Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawach planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla miasta Zdzieszowice:- Uchwała Nr LII / 419 / 2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,
treść uchwały PDFZdzieszowice.pdf

Dla sołectw Gminy Zdzieszowice:
- Januszkowice - treść uchwały PDFJanuszkowice.pdf
- Jasiona - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa.pdf
- Krępna - treść uchwały PDFRozwadza, Krępna.pdf
- Oleszka - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa.pdf
- Rozwadza - treść uchwały PDFRozwadza, Krępna.pdf
- Żyrowa - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa.pdf

Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice oraz wyznaczonych obszarów sołectw gminy Zdzieszowice, dostępne są do publicznego wglądu w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34, pokój nr B-207 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.
 

JPEGmiejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego.jpeg

Wersja XML