Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Pozwolenia wodnoprawne
  Data modyfikacji: 24-01-2020 14:51
 2. 2020-01-08 Zawiadomienie nr GL.RUZ.421.195.2019.AT/TS z dnia 8 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na liwkidację urządzenia do poboru wody na terenie ArcelorMittal Poland, Oddział w Zdzieszowicach
  Data modyfikacji: 24-01-2020 14:50
 3. 2020-01-24 Obszarowa ocena jakości wody w gminie Zdzieszowice za rok 2019
  Data modyfikacji: 24-01-2020 14:11
 4. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Data modyfikacji: 24-01-2020 13:55
 5. Uchwały budżetowe
  Data modyfikacji: 24-01-2020 13:55
 6. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Data modyfikacji: 24-01-2020 11:07
 7. Zarządzenie Nr SG.0050.186.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Data utworzenia: 24-01-2020 11:07
 8. 2020-01-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Data modyfikacji: 23-01-2020 15:56
 9. 2020-01-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Data modyfikacji: 23-01-2020 15:53
 10. Zarządzenie Nr SG.0050.184.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Data utworzenia: 23-01-2020 13:36
Wersja XML